EPM战略运营管理解决方案的范围       

      汉捷为客户建议的EPM战略运营管理系统包括:

       1、导入“BLM&MM战略规划七步法”和相关模板,梳理SP/BP数据;

       2、导入“BEM战略解码方法”,建立公司/事业部/中心/部门CSF与KPI数据库;

       3、绩效管理(含组织绩效、个人绩效、项目绩效